1 2 3
Оголошення про конкурс Друкувати Написати листа
П'ятниця, 17 березня 2017 11:52

Оголошується конкурс серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках

у 2017 році

Відповідно до вимог ст.16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року N6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з  рішенням вісімнадцятої сесії Глобинської міської ради від 06.03.2017 № 117 «Про надання дозволу  на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної громади в 2017 році»,  рішення виконавчого комітету Глобинської міської ради  №42  від 16 березня 2017 року «Про проведення конкурсу з  визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету у 2017 році, виконавчий комітет Глобинської міської ради оголошує проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у 2017 році. Конкурс буде проводитись серед банків, які відповідають вимогам підпункту 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 (зі змінами).

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м.Глобине та в Глобинському районі (далі – банки), за умови якщо:

1.1. Держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу та/або голосів;

1.2. До яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.

 2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від банків, які прийняті до розгляду.

 3. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів міського бюджету, без обмеження граничною сумою розміщення.

 4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, такі документи:

4.1. Заявка-пропозиція.

4.2. Завірені належним чином копії:

4.2.1. Витягів та Виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.2.2. Свідоцтва про державну реєстрацію банку, видане Національним банком України;

4.2.3. Довідок з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої органами державної статистики;

4.2.4. Статуту банку;

4.2.5. Положення про філію (відділення) банку;

4.2.6. Банківської ліцензії на здійснення банківських операцій;

4.2.7. Довіреності на уповноважену особу;

4.2.8. Довідки НБУ, щодо відповідності банку умовам розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках у банках;

4.3. Проект договору на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевого бюджету».

 5. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між виконавчим комітетом Глобинської міської ради і банком є:

5.1. Можливість постійного поповнення вкладу;

5.2. Права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

5.3. Заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку виконавчого комітету міської ради;

5.4. В разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

 6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного періоду.

7. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01. 2011p. N 6 (зі змінами).

8. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

8.1. Розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

8.2. Термін повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням міської ради;

8.3. Розмір не знижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;

8.4. Строки перерахування до міського бюджету процентів за вкладом.

 9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк та відповідає критеріям визначеним в Умовах проведення конкурсу.

 10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 15-00 години 23  березня 2017 року за адресою: м.Глобине, вул. Центральна, 285.

Контактні телефони: 24737 та 25593. На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 15-00 год.  24 березня 2017 р.".

 11. Розкриття пропозицій відбудеться  24 березня 2017 р. о 15-00 год. за адресою: м.Глобине, вул. Центральна, 285.

 12. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

13. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

14. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

 15. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

 16. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

 17. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені пунктом 8 умов проведення конкурсу.

 18. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з виконавчим комітетом Глобинської міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

 Голова комісії                                                С.В. Джусь

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:

Додати коментар

Правила додавання коментарів

Шановні користувачі нашого сайту, переконливо просимо ознайомитись з правилами додавання коментарів.

Мови нашого сайту - українська та російська. Звертайте увагу на правопис. Використання трансліту (написання українських, російських слів символами латиниці) при написанні повідомлень допускається тільки в крайніх випадках. Правка коментарів, які відповідають правилам сайту, не проводиться.

В коментарях категорично заборонено:

1. лайки, нецензурні вирази;
2. порушень законів Конституції України, некоректних висловів щодо державних символів;
3. ознак ксенофобії та релігійної ворожнечі;
4. реклами, спаму, флуду тощо.
5. особиста образа.
6. поширення недостовірної інформації (коментар буде видалений до моменту надання доказів!)

Всі коментарі, що порушують правила, будуть видалені з посиланням на відповідний пункт правил!
Дякуємо за порозуміння.


Захисний код
ОновитиПошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада