1 2 3
Про затвердження порядку залучення, розрахунок розміру і використання коштів, пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Глобинської міської ради Друкувати Написати листа

 

ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сесія  6  скликання

П Р О Е К Т        Р І Ш Е Н Н Я

від                  2014 року            №

 

Про затвердження порядку залучення, розрахунок

розміру і використання коштів, пайової участі замовників

у розвитку інфраструктури Глобинської міської ради

 

На виконання ст.30  ст. 40 Закону  України  “Про регулювання містобудівної діяльності” та ст. 26, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою залучення коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Глобине Глобинська міська  рада  в и р і ш и л а:

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Глобинської міської ради» (Додаток)

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 9 сесії 6 скликання від 08.09.2011 року №931  «Про встановлення граничних розмірів пайової участі забудовників у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Глобинської міської ради».

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів (Гудим Г.П.)

 

Міський голова                         Джусь С.В.

 

 

Додаток

до рішення____ сесії Глобинської міської ради

від ___________ 2014 р. № _______

 

 

Порядок

залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Глобинської міської ради.

 

 

1. Загальні положення.

1.1.Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Глобинської міської ради (далі Порядок) розроблений відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (із внесеними змінами та доповненнями), ст.ст. 30, 40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності ”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” (із внесеними змінами та доповненнями), з метою забезпечення комплексної забудови міста всіма суб’єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, реконструкції, розширення об’єктів житлово-громадського, виробничого та невиробничого призначення (далі - об’єкти будівництва), з метою стимулювання інвестиційної діяльності та створення сприятливих конкурентних умов для розвитку інфраструктури міста Глобине.

1.2.Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі - розвитку інфраструктури) міста Глобине належить до відання Глобинської міської ради.

1.3.Порядок визначає механізм залучення, розрахунок розміру і напрямок використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Глобине з урахуванням цільового призначення об’єкта будівництва та його соціально-економічної важливості.

1.4. Учасником процесу залучення пайової участі є Замовник (інвестор) - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву на отримання містобудівних умов і обмежень.

1.5. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до бюджету міста Глобине коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

 

2. Сфера дії

2.1.Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників, які на території  Глобинської міської ради здійснюють будівництво нових об’єктів житлового, громадського, промислового, виробничого чи не виробничого призначення та замовників, що проводять будівельні роботи зі зміни цільового призначення існуючих будівель і споруд (перепрофілюванні, переплануванні, переобладнанні, реконструкції) незалежно від форм власності.

2.2. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, державного чи комунального медичного обслуговування і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку, дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

 

3. Порядок залучення та умови розрахунку внесків.

3.1. Розмір пайового внеску у розвитку інфраструктури міста Глобине визначається при наданні вихідних даних у комплексі містобудівних умов і обмежень та/або прийнятті виконавчим комітетом Глобинської міської ради рішення про надання дозволу на проектування та будівництво, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться у користуванні або власності замовника. Рішенням виконкому про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки забудовник зобов’язується вчасно, не пізніше ніж за 15 робочих днів до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, подати до Глобинської міської ради звернення про укладення договору про пайову участь.

3.2.Підготовку проектів договорів, розрахунок розміру пайової участі виконує виконавчий комітет Глобинської міської ради.

3.3.Розрахунок розміру пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Глобине здійснюється виконавчим комітетом міської ради на підставі представленого замовником будівництва пакету документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкту з техніко-економічними показниками.

3.4.Величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста Глобине визначається у договорі, (відповідно до встановленого нею розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Полтавської області станом на день оплати, або на підставі експертної оцінки, проведеної у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна». Оплату оцінки об’єкту виконує (Замовник) Забудовник будівництва.

3.5.Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Глобинською міською радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування з техніко-економічними показниками.

3.6. Пайовий внесок сплачується на підставі Договору про пайову участь у створенні інфраструктури м. Глобине, що укладається між замовником та Глобинською міською радою, в особі Глобинського міського голови.

Договір про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури м. Глобине  укладається після прийняття відповідного рішення про розмір пайового внеску.

3.7.У разі зміни техніко-економічних показників та кошторисної вартості об’єкта будівництва величина пайової участі замовників будівництва може переглядатися.

3.8. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюється сесією Глобинської міської ради і є складовою даного положення. Він не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста встановлений законодавством.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Глобине з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

а) спорудження будівельних об’єктів в центрі м. Глобине :

- с/г виробництва та переробки с/г продукції          5%

 

- промисловості                                                    6%

 

- багатоквартирних житлових будинків                    2%

 

- торгівлі (роздрібної, оптової)                               5%

 

- по наданню побутових послуг населенню              1%

 

- ринків                                                               6%

 

- видовищно – розважальних закладів                     2%

 

- охорони здоров’я, аптек                                      5 %

 

- кафе, ресторанів                                                6%

 

- готельно-курортного призначення                        3%

 

- спортивно-оздоровчого призначення                    1%

 

- інших                                                                5%

 

 

б) будівництво об’єктів в інших районах м. Глобине та селах Глобинської міської ради:

 

- с/г виробництва та переробки с/г продукції          3 %

 

- промисловості                                                   4 %

 

- багатоквартирних житлових будинків                   1%

 

- торгівлі (роздрібної, оптової)                              4%

 

- по наданню побутових послуг населенню             0,5%

 

- ринків                                                              5%

 

- видовищно-розважальних закладів                      1%

 

- охорони здоров’я, аптек                                     3%

 

- кафе, ресторанів                                                4%

 

- готельно-курортного призначення                       2%

 

- спортивно-оздоровчого призначення                   0,5%

 

- охорони здоров»я, аптек                                    3%

 

- охорони здоров»я, аптек в сільській місцевості      0,5%

 

- інших                                                               3%

 

Визначити центр міста Глобине у відповідності до Генерального плану, як територію: вул. Леніна, обмежену вул. Піонерською – вул. П. Мирного, вул. Промкооперації – вул. Садова, включаючи ці вулиці.

3.9. У випадках коли підприємство має важливе соціально-економічне значення для територіальної громади або приймає активну участь у соціально-економічному розвитку міста та його інфраструктури розмір пайової участі у розвитку інфраструктури може встановлюватися окремим рішенням Глобинської міської ради.

 

4.Форми та строки сплати пайової участі.

4.1.Кошти пайової участі у розвиток інфраструктури м.Глобине сплачуються Замовником будівництва, або уповноваженою ним особою, у грошовій формі в повній сумі єдиним платежем.

4.2. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Глобине.

4.3.Кошти пайової участі надходять до спеціального фонду міського бюджету (цільового фонду)  на безоплатній, безповоротній основі.

4.4.Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Глобинська міська рада.

4.5.У разі невиконання замовником умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Глобине що до перерахування в повному обсязі коштів, Глобинська міська рада вживає всі необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

4.6. До забудовників, що здали об’єкти будівництва в експлуатацію без укладення договору і без сплати пайової участі на розвитку інфраструктури населених пунктів Глобинської міської ради, та всіляко ухиляються від сплати застосовується примусове стягнення пайового внеску у судовому порядку за максимальною ставкою 10% від загальної кошторисної вартості будівництва.

 

5.Заключні положення.

5.1.Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе Замовник будівництва.

5.2.У разі невиконання Замовником умов Договору пайової участі щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий комітет Глобинської міської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення Глобинської міської ради:

«Про затвердження порядку залучення, розрахунок розміру і використання коштів, пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Глобинської міської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Глобинської міської ради  «Про затвердження порядку залучення, розрахунок розмірів і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури Глобинської міської ради» підготовлено з дотриманням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 11.03.2004 року №308.

 

1.Опис проблеми

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста Глобине вимагає комплексного вирішення багатьох проблем пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою, фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території міста дають можливість зменшити витрати міського бюджету на фінансування капітальних видатків, а також залучити замовників до благоустрою території міста Глобине.

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» органи місцевого самоврядування зобов’язані розробити порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту.

2.Цілі державного регулювання

Метою цього регулювання є реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.

Основними цілями державного регулювання є:

- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Глобине;

- врегулювання взаємовідносин міської ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об'єктів, категорій об'єктів будівництва (реконструкції);

- збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний розвиток;

- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;

- сприяння розвитку інженерно–транспортної та соціальної інфраструктури міста та його благоустрою.

3.Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку соціальної інфраструктури міської ради із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного  таке регулювання вбачається оптимальним.

4.Механізми  розв'язання проблеми.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- запровадження міською радою порядку залучення коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва (реконструкції) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Глобине, який буде відповідати вимогам чинного законодавства;

- чітке визначення переліку замовників та профілю будівництва об’єктів, зведення яких проводиться без залучення пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури м.Глобине;

- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, в залежності від об'єкта будівництва (реконструкції);

- чітке врегулювання прав та обов'язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури міста Глобине.

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Залучення замовників будівництва (реконструкцію) до пайової участі у розвитку інфраструктури дозволить створювати нові та проводити реконструкцію діючих об'єктів інфраструктури міста Глобине.

Крім того, запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню процедури нарахування та сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Глобине.

7.Обґрунтування терміну дії рішення

Строк дії запропонованого акта встановлюється на невизначений термін, або до прийняття нових законопроектів чи нормативних актів, що будуть суперечити викладкам даного Порядку.

8. Показники результативності регуляторного акту.

- Кількість укладених договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міської ради;

- сума коштів, яка надійде до міського бюджету;

- кількісні показники освоєння коштів, що надходять у якості пайової участі у розвитку інфраструктури міста Глобине.

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Стосовно регуляторного акта здійснюється повторне та періодичне відстеження в терміни, встановлені ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Міський голова                         Джусь С.В.

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада