1 2 3
Інформація Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Додаток

до протоколу засідання конкурсної комісії для конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки від 04 лютого 2014 року № 1

 

Інформація Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

04.02.2014р.

 

Інформація Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки  земельної ділянки площею 146 кв.м., розташованої за адресою: м. Глобине, вул.Леніна, 232/1, на якій знаходиться об’єкт нерухомого майна – магазин, що належать на праві власності гр. Коваленко Н.В..

 

Назва об’єкта: Земельна ділянка площею 146 кв.м., на якій знаходиться об’єкт нерухомого майна гр. Коваленко Н.В.

Категорія земель – «Землі громадської забудови».

Функціональне використання – КВЦПЗ: 03.07. «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі».

Адреса: Полтавська область, Глобинський район, м.Глобине, вул.Леніна, 232/1.

Власник земельної ділянки: територіальна громада м.Глобине в особі Глобинської міської ради.

Мета проведення експертної грошової оцінки: проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою її подальшого продажу.

Підстава: рішенням 35 сесії Глобинської міської ради від 26 грудня 2013 року № 679.

 

Запланована дата оцінки 20.03.2014р.

 

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Закону України „Про оцінку земель” та Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, «Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Глобине» затвердженого рішенням виконавчого комітету Глобинської міської ради  від 25.09.2012р. №267.

 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

До участі в конкурсі можуть бути допущені:

- суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки;

- юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання  землеоціночних  робіт  у встановленому законом порядку;

- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,  які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної  грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

- суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на виконання отриману відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

 

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності:

- наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки подібних об'єктів оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами відповідно до діючих нормативно-правових актів;

- наявність досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки подібного об’єкта оцінки;

- перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (незалежної оцінки об’єктів приватизації, оренди, експертної грошової оцінки), та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна.

- проект завдання на виконання робіт, у якому зокрема має бути зазначено вид документації, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник та перелік документів та матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

Претендентам для участі у конкурсі необхідно подати до виконкому Глобинської міської ради конкурсну документацію яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток);

- витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія установчого документа учасника;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

- інформація про учасника щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна.

- конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт, а також терміну виконання робіт по оцінці земельної ділянки.

Конкурсна документація повинна бути прошита, пронумерована, скріплена печаткакою претендента та подається у запечатаному конверті з описом документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку :”На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності“, вказати назву юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –підприємця), адресу.

Конкурсну документацію слід подати до виконкому Глобинської міської ради за адресою: 39000 м.Глобине, вул. Леніна, 285. Прийняття документів припиняється за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

 

Розкриття конкурсної документації буде проведено 04.03.2014 року, о 14.00 годині, у приміщенні Глобинської міської ради за адресою: м.Глобине, вул. Леніна, 285. Телефон для довідок (05365) 24 7 30.

 

Міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

До конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності при Глобинській міській раді

__________________________________________________________________________

(ПІП або найменування юридичної особи, адреса, тел.)

__________________________________________________________________________

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник __________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

в особі ___________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі _________________________________________________                  __________________________________________________________________

(документ, на підставі якого діє особа від імені заявника)

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________________________________________________

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної  діяльності на право проведення незалежної оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) комунальної власності територіальної громади м.Глобине : _________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва об'єкта оцінки)

 

«___» ______________ 20__ року                           ______________________

(дата заповнення заяви)                                                                                                      (підпис)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада