1 2 3
Інформація про проведення конкуру з відбору виконавців робіт із землеустрою

Інформація

Глобинської міської ради Глобинського району Полтавської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт: виготовлення та затвердження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  несільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних торгах.

2. Дані про земельні ділянки: земельна ділянка орієнтовною площею 0,025 га, із земель житлової та громадської забудови, розташована по вул. 1 Травня, в м. Глобине, Глобинського району Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях), а також інформація про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів умовам конкурсу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Фінансування робіт по розробці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок буде проведено за рахунок виконавця торгів в процесі підготовки лоту до земельних торгів.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за  № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копія ліцензії;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: до 17:15 год.  30 березня 2015 року.

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: вул. Леніна, 285, м. Глобине, Глобинський район, Полтавська область 39000.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  7 квітня 2015 року об 11:00 год. Місце проведення: вул. Леніна, 285, м. Глобине, Глобинський район, Полтавська область, зал засідань Глобинської міської ради.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: вул. Леніна, 285, м. Глобине, Глобинський район, Полтавська область, приміщення Глобинської міської ради. Секретар комісії – Голяковська Наталія Василівна. Телефон для довідок: (05365) 2-46-37.

 

 

 

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада