1 2 3
Детальний опис Генерального плану міста Глобине PDF Друкувати Написати листа

Вступ.

Коригування генерального плану міста Глобине Глобинського району Полтавської області виконане на замовлення Глобинської міської ради.

Попередній генплан був розроблений інститутом «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» у 1992 році з розрахунковим строком на 2015 рік і використовувався 17 років. Необхідність коригування генплану виникла через наявність принципових змін масштабів, напрямків та характеру розвитку складових населеного пункту та змін у законодавчій та нормативній базі, для забезпечення безперервності планування використання територій міста.

Коригування генерального плану міста виконане на основі погодженої концепції, яка надається як складова (розділ 1) коригування генерального плану.

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Затверджений генеральний план є головним містобудівним документом, обов'язковим для усіх організацій, які здійснюють проектування та будівництво на території міста. Статтею 12 Закону України "Про планування і забудову територій" обумовлена сфера застосування генерального плану міста.

Генеральним планом міста визначаються:

  • потреби в територіях для забудови та іншого використання;
  • потреби у зміні межі населеного пункту, черговість та пріоритетність забудови та іншого використання територій;
  • межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій;
  • планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту;
  • загальний стан довкілля міста, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;
  • території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання; інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.

Генеральний план міста є основним планувальним документом, який встановлює в інтересах населення та з врахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне призначення і будівельне зонування території, містить принципові рішення щодо розміщення об'єктів загальноміського значення, організації вуличної мережі і вуличного руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико - культурної спадщини, черговості освоєння території.

Розробка і реалізація генеральних планів повинні відповідати принципу безперервності планування, проектування та будівництва на території міста. При виконанні коригування генплану враховані програми розвитку та проектні матеріали, розроблені раніше, а саме:

  • 1. Загальнодержавна програма розвитку малих міст", затверджена Законом України від 4 березня 2004 року № 1580-ІУ.
  • 2. «Ескізний проект центру міста Глобине». Національного техуніверситету ім. Кондратюка 2008р.

Коригування генерального плану м. Глобине виконане з використанням топографе — геодезичного знімання 2009р., наданого замовником.

а) Територіальний розвиток населеного пункту для розселення прогнозованої чисельності населення.

- В коригуванні генплану враховане на розрахунковий строк прогнозоване зростання чисельності населення міста Глобиного до 16,0 тис. мешканців. р -2. - Прогнозована середня забезпеченість загальною площею житла на одну людину на розрахунковий строк передбачає зростання на 15,5м2 (до 41 м2/люд), порівняно з існуючою на вихідний рік 25,5 м2/люд.

- В коригуванні генплану враховані також потреби в додаткових площах житла для заміни будинків, які необхідно винести за межі санітарко - захисних зон підприємств та кладовищ, а також для заміни будинків, які потрапляють під знесення при реконструкції з розширенням магістральних вулиць міста.

- На розрахунковий строк в центрі міста передбачене розміщення багатоквартирної забудови 4-5-9 поверхів, але основним типом житлової забудови визначена садибна забудова з ділянками згідно норм в межах ІООО.м2, яка має найвищу місткість території.

Обсяги нового житлового будівництва на розрахунковий строк складають 416,901 тис м2 загальної площі, для розміщення якої потрібно додаткових 299,67га.

Для розселення прогнозованої чисельності населення, коригуванням генплану передбачається звільнити території центральної частини від амортизованого садибного житла, і реконструювати з розміщенням багатоквартирних житлових будинків з вбудовано - прибудованими об'єктами обслуговування високої щільності та розміщенням об'єктів загально міського значення. Такий ефективний напрямок територіального розвитку надає можливість значно зекономити найдорожчі міські землі центру.

Інші існуючі квартали садибної забудови, з земельними ділянками площею 2000 - 5000м2, коригуванням генплану передбачені? реконструювати з ущільненням садибної забудови до нормативних показників селища міського типу.

На засадах безперервності розвитку міста за генпланами, для розміщення проектованого населення, коригуванням генплану була врахована також частина ділянок, зарезервована згідно пропозицій попереднього генплану під садибну забудову. Коригуванням з цього переліку ділянок вилучені лише такі, що на даний час знаходяться у санітарно - захисних зонах, чи інших несприятливих для будівництва умовах.

Для поліпшення умов розселення прогнозованого населення на розрахунковий строк, за погодженням з місцевими органами влади, коригуванням генплану запропоновані до винесення на нові майданчики підприємства, які потребують створення санітарно - захисних зон радіусом 300м - 1000 м, як альтернативне рішення щодо винесення цілих районів житлової забудови, які знаходяться в цих зонах. Підприємства з найбільшими санітарно - захисними зонами запропоновано винести за межі міста, інші - зосередити поблизу існуючого промислового району в нових межах, з нормативними відстанями від територій житлових кварталів, з урахуванням умови забезпечення нормативних вимог захисту від забруднення територій розселення проектованої чисельності мешканців міста.

Вимогами забезпечення нормативної транспортної доступності для місць розселення прогнозованого населення в межах міста, відокремлення магістральних вулиць для вантажного і транзитного транспорту від місць проживання прогнозованого населення та зменшення забруднюючого впливу на житлову забудову, викликане рішення реконструкції вуличної магістральної мережі з розширенням частини існуючих магістральних вулиць, пропозиція прокладання об'їзної дороги по периметру його території з використанням додаткових територій та проектування вулиць для вантажного транспорту частково на приєднаних до міста ділянках.

Головні підприємства міста постійно розвиваються і потребують освоєння додаткових територій для розширення виробництва, в коригуванні генплану передбачений територіальний розвиток промислової південне - західної зони на прилеглих територіях.

Територіальний розвиток міста для розселення прогнозованої кількості населення передбачається також за рахунок включення території села Черевані з населенням 0,254 тис. осіб в межі міста та використання його земель для розташування додаткових кварталів садибної забудови в екологічно сприятливих умовах.

Сучасні вимоги до інженерної інфраструктури, що забезпечує умови розселення прогнозованої чисельності населення міста, потребують додаткових територій для об'єктів інфраструктури - очисних споруд каналізації, водозаборів з охоронними зонами І, II пояса, споруд газопостачання, магістральних мереж, необхідні площі яких враховані в коригуванні генплану.

Перелічені необхідні території для розселення прогнозованої чисельності населення, задіяні коригуванням генплану в існуючих межах міста на ділянках реконструкції, в нових межах міста на ділянках передбачених попереднім генпланом та додаткових, у тому числі в районі с. Черевані та на інших ділянках, серед яких мінімально можлива кількість на розпайованих землях, що потребують викупу для розвитку території міста.

б) Зміна меж населеного пункту:

Територія міста, зафіксована в генплані 1992 року, як існуюча, становить 1623,1га. Генпланом передбачалося збільшення території міста до 1908,5га. зі зростанням чисельності населення до 15тис. мешканців.

Межі міста, визначені попереднім генпланом не набули чинності, а тому велика кількість міських об'єктів знаходиться за межами. У формі 6-ЗЕМ на даний час зафіксована територія, менша за враховану в генплані, як існуюча на 01.01. 1992 року. За генпланом існуюча територія міста складає 1623,1га, за 6-ЗЕМ на 1.01.2009р. - 1285,0 га. Коригуванням генплану були враховані, як забудовані території за межами міста, так і необхідні додаткові території для подальшогр розвитку житлової та промислової забудови, комунальних об'єктів, інженерної інфраструктури.

Територія міста в нових межах становить 2581,50 га. В нові межі міста, пропоновані коригуванням генплану, введені землі села Черевані, (станом на 01.01.2009р. населення села складає 0,254 тис. мешканців), яке функціонує, як житловий квартал міста - з використанням місць праці, шкільного навчання дітей, обслуговування. В межі міста додаються також території існуючої забудови «авіа містечка», інших кварталів наданих під садибну забудову мешканцям міста.

Території підприємств та їх частини, а саме - ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат», ТОВ «Глобинський райагробуд» (цегельний завод), ЗАТ «ПБО Дніпро», Глобинський паливний склад КВ КП «Полтавапаливо», КП «Дізопак», ПП «Металекспрес», ТОВ «Пустовітове» (Комбікормові склади), ТОВ «Глоб-Екойл» ділянка під виробництво біопалива.

Коригуванням передбачене винесення з житлової забудови та водоохоронної зони частини підприємств з розміщенням в нових межах з нормативними санітарко - захисними зонами, а саме - ВАТ «Глобинський маслозавод» з автотранспортним підприємством, ФГ «Глобине - Росія» пп Харченко (ремонтно — будівельна ділянка), КП «Агрошляхсервіс» ТОВ «Тамерлан».

В нових межах враховані комунальні об'єкти — кладовища, частина інженерних споруд міста.

Нові межі включають також території під проектовану садибну забудову на розрахунковий строк в екологічних та будівельних сприятливих умовах.

Контур нових меж врахований у відповідності до трасування проектованої об'їзної дороги.

За новими межами міста передбачені проектовані ділянки для підприємств з санітарне - захисною зоною 1000 метрів, визначення нових територій для виносу цих підприємств з дотриманням нормативної санітарно-захисної зони від житлової забудови (склади ВАТ "Глобинська "Сільгоспхімія", які мають згідно СН 173-96 санітарно-захисну зону 1000 м; базисного складу «Райсільгоспхімії».

в) майданчики розміщення будівництва на приміських територіях;

На даний час у місті частково роздані виділені ділянки під садибну забудову на вільних територіях за межами міста по вулицях Козацькій, Молодіжній, 26 Вересня, на яких вже ведеться будівництво до 30% житлових будинків.

Коригуванням генплану передбачені, як ділянки для житлової садибної забудови на розрахунковий строк, так і для розміщення підприємств, які на даний час розташовані у стислих умовах і не мають санітарко — захисної зони.

Місто оточене землями виключно міської ради. Ділянки прилеглі до міста, передбачені генпланом 1991 року під житлову забудову, міською радою були захищені від розпаювання, що містить значні територіальні ресурси, сприятливі для будівництва та розвитку міста.

Серед головних пропозицій наступні:

Розміщення нових проектованих кварталів житлової забудови на територіях, сприятливих для проживання (територія міста і прилеглих сіл належить міській раді, тому міська рада може, в межах своїх повноважень, використовувати територію, яка їй належить для власних потреб, а саме: частину не розпайованих земель за існуючими межами міста на північний схід від міста та 2 ділянки біля Авіамістечка розглядати як додаткові площі з використанням на розрахунковий строк для садибної житлової забудови, в т.ч. для переносу житлового фонду, що знаходиться у санітарно-захисних зонах підприємства та у зоні підтоплення;

Оскільки територія с. Черевані безпосередньо прилягає до міста і фактично має спільну з містом вулично-транспортну мережу, беручи до уваги те, що значна частина жителів села працює на підприємствах КЇ.Глобине, доцільним виявилося об'єднання територій населених пунктів з подальшим використанням вільних від забудови територій під нове житлове будівництво (на захід, південний-захід від м. Глобино);

На розрахунковий строк намічена забудова садибних ділянок на продовженні вулиць Леніна, О.Вишні, Л.Убийвовк, по вулицях Полтавській, Степовій, Боровиковського, Зеленій, О.Кошового, Чайковського, Ударників, Проектній.

На приміських територіях передбачений також розвиток південно - західного промислового району, переважно за рахунок вже визначених прилеглих ділянок та в районі залізниці. Для підприємств, які виносяться, визначені ділянки в районі залізниці та поблизу полів фільтрації цукрового заводу з урахуванням підключення до інженерних мереж, збільшення до необхідних розмірів ділянки для виробництва і транспортного господарства та створення санітарно — захисної зони.

г) території спільних інтересів відповідних територіальних громад, у т.ч. резервні території для розвитку населеного пункту:

Територія міста і прилеглих сіл знаходяться в межах Глобинської міської ради, тому конфлікту інтересів сусідніх територіальних громад щодо використання територій немає. Міська рада може, в межах своїх повноважень, використовувати територію, яка їй належить для власних потреб. Приєднання території села Черевані є зоною спільних інтересів міста і села, але, зважаючи на те , що село функціонує на даний час, як міський квартал, головним питанням, що потребує вирішення є викуп розпайованих ділянок для потреб розвитку міста.

д) планувальна структура, функціональне зонування.

При значній загальній площі міста територій, придатних для забудови у місті Глобиному не багато, тому що великі площі в середині міста зайняті каскадом ставків. Головна особливість планувальної структури міста Глобине — саме розміщення забудови вузькими смугами вздовж річки Сухий Омельник зі ставками. З одного боку - загальна протяжність території в міських межах перевищує 10 км (по вулицях до 14 км), що не характерно для малого міста і створює реальні проблеми пішохідно — транспортної доступності в його межах, з іншого боку розміщення центральних кварталів та житлової забудови вздовж каскаду ставків є позитивним фактором, який дозволяє створити комфортне та естетично привабливе середовище для життя. Квартали житлової забудови, крім території реконструкції з ущільненням, пропонуються на додаткових ділянках з розміщенням поблизу зеленої зони зі ставками без будь якого подовження міста у довжину в західному та східному напрямі.

Заходи розвитку планувальної структури та зонування враховані за такими напрямками:

  • планувальну систему міста у проекті запропоновано зберегти;
  • територіальний розвиток передбачається у поперечному напрямку на північний схід та південний - захід від міста без розростання у довжину;

Зони житлової забудови, центри, підцентри обслуговування:

Північно — східна частина міста переважно складається з житлової забудови та міського громадського центру. Замовником був наданий для врахування в коригуванні генплану ескізний проект центру. Коригуванням генплану врахована проектована забудова центру 4-5-9-поверховими будинками з вбудовано — прибудованими об'єктами обслуговування та об'єкти обслуговування загально міського значення. Квартали садибної забудови з низькою щільністю пропонується реконструювати з ущільненням до нормативних показників.

Переважна більшість проектованих житлових кварталів поза межами центру - садибна забудова (з садибами за нормами для міста в межах 1000 кв.м). Всі проектовані квартали садибної забудови на додаткових ділянках — в районі с. Черевані, дві ділянки в районі кварталу «авімістечка» по вулиці Космонавтів, в районі вулиці Енгельса, в районі вулиці Жовтневої пропонуються з розміщенням комплексу квартального обслуговування в складі торгівельних закладів, спортивних майданчиків, фал, дитячих садків з урахуванням радіусів доступності. Загальноміські об'єкти передбачені місткістю, яка враховує обслуговування мешканців району та обслуговування зони розселення. Згідно державної програми розвитку малих населених пунктів в коригуванні генплану враховані нормативні потреби району в спеціальному житлі для людей похилого віку, людей з особливими потребами, інших медичних та соціальних закладів. Враховані також потреби в розширенні мережі спортивних, оздоровчих та культурних закладів для всіх вікових груп населення. Проектовані позашкільні заклади для дітей визначені за умови обслуговування прилеглих сіл.

Зони промислових районів:

Південно — західна частина міста використовується переважно як промисловий район з об'єктами обслуговування, відзначається відсутністю озеленення загального користування та відділяється від решти території залізницею. Проектом коригування визначені напрямки розвитку промислової зони з посиленням функціонального зонування за рахунок відмежування промислових підприємств від житлової забудови та створення санітарне — захисних зон з озелененням, винесення підприємств, розміщених в оточенні житлової забудови без санітарне - захисних зон. На прилеглих територіях передбачені додаткові площі для розвитку промислових підприємств. В результаті запропонованих заходів реконструкції промислового району виробнича, функціональна зона отримує необхідний територіальний розвиток з концентрацією в південне - західному районі та північно - західному районі міста та утворенням нормативних озеленених санітарно — захисних зон, звільнення житлових зон від поодиноких підприємств - забруднювачів. Крім промислових підприємств в межах міста зберігаються на розрахунковий "строк сільськогосподарські підприємства, відгодівельні комплекси, які безпосередньо пов'язані з переробною галуззю міста. В коригуванні враховані тенденції розвитку підприємств з удосконаленими технологіями, які дозволяють зменшити шкідливий вплив на довкілля та відповідно звузити санітарно - захисні зони.

Зелені зони загального користування:

У місті з сприятливими природними даними облагоджених парків мало. Зелені зони у вигляді скверів біля громадських будівель з пам'ятниками є лише на центральних вулицях та на місцях санітарно — захисних зон підприємств. Зон озеленення в місті, облаштованих для відпочинку, та просто зон зелених насаджень загального користування у місті не достатньо. Парку, який відповідає вимогам до міського парку, у місті немає. Більшість з 6 парків насправді є скверами. Територія вздовж ставків придатна та достатня для створення міського парку, але не має благоустрою, впорядкованих зелених насаджень та потерпає від забруднення маслозаводу, який знаходиться в водоохоронній зоні. Коригуванням генплану пропоновані заходи очищення водойм, винесення ВАТ «Маслозавод» з водоохоронної зони, благоустрою та створення системи об'єктів обслуговування для перетворення лісопаркової зони в міський парк. Зона ставків з парком, після реконструкції, стануть центром планувальної структури міста, що значно поліпшить комфортність проживання у ' м. Глобиному та головною зоною озеленення загального користування.

Зони магістральних вулиць та транспорту:

пропонується утворити на розрахунковий строк магістральну мережу вулиць з нормативними параметрами та визначеними окремо вулицями для пропуску переважно вантажного та спеціального транспорту за межами житлової забудови, територію міста в нових межах пропонується оперезати об'їзною вулицею для транзитного транспорту. Зони зовнішнього транспорту - вокзалу та автостанції не потребують винесення. Пропонується доповнити оточуючу інфраструктуру торгівельно - побутовими центрами, до вокзалу пропонується прокладання додаткового маршруту громадського транспорту. На розрахунковий строк пропонується на поперечних магістральних вулицях зведення надземних шляхопроводів над залізницею для суттєвого спрощення транспортного зв'язку між північною та південною частинами міста че$ез залізничну колію.

ж) основні організаційні, економічні, інженерно-технічні, а також природоохоронні, санітарні та протиепідемічні планувальні заходи щодо забезпечення запланованого територіального розвитку населеного пункту.

Головним напрямком розвитку території міста Глобине, згідно коригування генплану, є, у відповідності до Державної програми розвитку малих міст, забезпечення безперервності розвитку міста з пріоритетами поліпшення екологічної ситуації, комфортності проживання, розвитку виробництва та підприємницької діяльності Коригування напрямку розвитку економіки міста передбачено проектом зі збільшенням у 2,5 рази відсотку працюючих та підприємств обслуговуючої галузі.

Запропонований план розвитку міста буде сприяти збільшенню населення на розрахунковий строк до 16 тис. мешканців.

Серед пропонованих заходів:

Розмежування кварталів житлової забудови та підприємств з улаштуванням санітарко — захисних зон з озелененням; винесення ділянок підприємств найзначніших забруднювачів (з зоною впливу 1000м) за межі населеного пункту;

розміщення проектованих кварталів житлової забудови у екологічно сприятливих умовах, винесення житлових закриття кладовищ, які розташовані поблизу житлової забудови без нормативної санітарно — захисної зони;

винесення житлових будинків із санітарно - захисних зон підприємств, які зберігаються, санітарно - захисних зон кладовищ; визначення головним типом гаражів для багатоквартирної забудови гаражі у кілька поверхів з підвалом;

регулювання русла річки Сухий Омельник, та розчистка ставків і русла;

визначення меж міської прибережної смуги з наступним благоустроєм водоохоронної зони річки Сухий Омельник (25м) і ставків (50м) з впровадженням заходів щодо реалізації їх режиму, планувальна організація прилеглої до ставків території та благоустрій з максимальним озелененням і утворенням багатофункціонального паркового комплексу;

проектування та організація відведення зливних стоків з підприємств та поверхневих вод на очисні споруди, - облаштування паркових зон на берегах водоймищ з облаштуванням місць відпочинку, зокрема території масового відпочинку, розважального, спортивного, дитячого призначення, упорядкованої лісопаркової зони удосконалення системи санітарної очистки у місті;

Коригуванням генплану запропонований розвиток систем оборотного водопостачання підприємств;

враховані загальні напрямки розвитку підприємств з поліпшенням стану довкілля за рахунок модернізації виробництва та впровадження екологічно чистих технологій;

зменшення викидів від автотранспорту за рахунок екологічного контролю;

покращення покриття магістральних вулиць; тому на підставі прогнозу подальшого зростання чисельності автомобілів побудованого на даних за 2004-2009 років, передбачається реконструкція магістральних вулиць до нормативної ширини в межах червоних ліній та з нормативними елементами поперечника для транспорту та пішоходів;

виділення магістральної вулиці для переважного руху вантажних автомобілів; спорудження окружної дороги та винесення транзитного транспорту з центру міста; реконструкція дорожнього покриття;

поліпшення транспортного обслуговування, упорядкування руху транспортних потоків, забезпечення зручних транспортних зв'язків промислових та житлових районів з центром міста, подовження існуючих та введення нових маршрутів транспорту та збільшення кількості рухомого складу міського та приміського маршрутного і громадського транспорту;

на розрахунковий термін пропонується винайти можливість капітального ремонту та реконструкції системи існуючих гребель з встановленням оптимального режиму їх подальшого утримання, з розширенням окремих гребель до 22-35 м та з подальшим використанням утворених сполучень як елементів магістральних вулиць районного значення;

Розвитку міського центру з розміщенням адміністративної будівлі з пенсійним фондом, податковою інспекцією, соціального забезпечення, можливе розміщення центру дозвілля молоді, будівництво дитячої міської школи мистецтв; комплексу обєктів обслуговування; впорядкування території адміністративно-громадського центру (район ринку, стадіону, торгівельного комплексу та будинку культури) з встановленням червоних ліній, з визначенням, за розрахунковою місткістю, ділянок для масового зберігання автотранспорту (відкриті та підземні автостоянки);

головні підприємства забезпечити підїзними шляхами в т.ч. залізничними коліями; на розрахунковий строк генпланом врахована електрифікація залізниці, яка передбачається загальнодержавною програмою. Водозабори проектуються з улаштуванням охоронних зон, Передбачаються комплексні мережі та споруди водопостачання, газопостачання, каналізації міста;

Екологічна ситуація у місті повинна поліпшитися за рахунок побудови проектованих очисних споруд усіх видів каналізації;

Враховані у коригуванні генплану нормативні вимоги стосовно споруд протипожежної охорони та радіусів обслуговування.

Головні техніко-економічні показники генерального плану міста Глобине.

генеральний план Глобине таблиця 1

генеральний план Глобине таблиця 2

генеральний план Глобине таблиця 3

 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада