1 2 3
Місцеві податки та збори Друкувати Написати листа
Четвер, 07 липня 2016 08:12
Глобинська міська рада доводить до відома суб’єктів господарювання та фізичних осіб про те, що ставки податків та зборів, затверджені рішеннями четвертої сесії першого скликання Глобинської міської ради від 12 січня 2016 року за №№7-11, а саме:

-         плата за землю, як складової податку на майно;

-         ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців;

-         туристичний збір;

-         податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-         ставки податку на майно ( в частині транспортного податку)


у 2016 році не змінювались і діятимуть протягом 2017 року.ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я


12січня 2016 року№ 7

Про  затвердження  Положення     про

справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради


Керуючись ст.143, ст.144 Конституції України, ст.269-288 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010року, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році » № 909-VШ від 24.12.2015 року, враховуючи пропозиції спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Глобинська міська рада в и р і ш и л а:


1.Затвердити Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно,  на території Глобинської міської ради (додається).


2. Дане рішення  чинне з 01.01.2016 року.


3.  Рішення 48 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 15.01.2015 року № 8 «Про затвердження Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради» та рішення 54 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 24.06.2015 року № 352 «Про затвердження Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно на території Глобинської міської ради» вважати таким, що втратили чинність з 01.01.2016 року.


4. Виконкому Глобинської міської ради забезпечити оприлюднення Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно,  на території  Глобинської міської ради.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку (Кучугура З.І.)Міський голова                     Джусь С.ВДодаток

до рішення 4 сесії Глобинської міської ради  1 скликання від 12січня  2016 року №7П О Л О Ж Е Н Н Я

про справляння плати за землю, як складової податку на майно, на території

Глобинської міської ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про справляння плати за землю, як складової податку на майно (далі – Положення) розроблено на основі  Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року,  Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році » № 909-VШ від 24.12.2015 року.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Глобинської об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.


Розділ 2.  Платники земельного податку

2.1 Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок;

2.1.2. землекористувачі.

2.2 Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Податковим  кодексом.

Розділ 3. Об'єкт оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1.  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.


Розділ 4. База оподаткування земельним податком

4.1.Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Розділ 5.  Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Середня ставка земельного податку земель несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів Глобинської міської ради ( включно м. Глобине, згідно економіко-планувальних зон (Додаток 1 нормативно грошової оцінки),у процентному відношенні від нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнта інфляції визначеному у відповідності до діючого законодавства:

Землі житлової забудови


Землі комерційного використання

Землі технічної інфраструктури

Землі промисловості

Землі громадського

призначення

0,03%

1 %

1 %

1 %

1 %


5.2  Середня ставка земельного податку земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів (включно м. Глобине, згідно економіко-планувальних зон (Додаток 1 нормативно грошової оцінки) у процентному відношенні від нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнта інфляції визначеному у відповідності до діючого законодавства:

Рілля

Багаторічні насадження

Пасовища

Сіножаті

Землі водного фонду

Землі загального користування

0,1%

0,03%

0,1%

0,1%

0,3%

0,1%


5.3 За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), ставка податку встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.


Розділ 6.  Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі  по області.

6.2. Ставка податку за  земельні   ділянки ,на яких  розташовані  аеродроми встановюється у  розмірі 0,02 % від нормативної грошової  оцінки одиниці площі  ріллі  по  Полтавській  області


Розділ 7.  Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.


Розділ  8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів, релігійні організації;

8.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

8.1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

8.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

8.1.5. комунальні підприємства, які фінансуються з бюджету міської ради.


Розділ  9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Розділ  10. Податковий період для плати за землю

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Розділ  11. Порядок обчислення плати за землю

11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

11.3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11.5. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.6. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.


Розділ  12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.3. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.4. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.5. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами,  податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.6. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

12.7 Податок  сплачується  за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до  бюджету Глобинської міської ради згідно  з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ  13. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди відповідно до прийнятих ставок орендної плати.

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.Секретар міської ради                                  Лазаренко С.В.ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я


12січня 2016 року№ 8


Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців по Глобинській міській раді

Відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р.,Закону України  від 24.12.15 № 909-19 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких  законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”, враховуючи пропозиції спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради, керуючись п.24 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” Глобинська міська рада  в и р і ш и л а:

1.Встановити з 01січня 2016 рокуна території Глобинської об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців  по класифікації видів економічної діяльності  за  календарний місяць  у розмірах  згідно з  додатком (додається).

2. Дане рішення чинне  з 01.01.2016 року .

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення 54сесії 6 скликання Глобинської міської ради  від 24.06.2015  № 353   «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців по Глобинській міській раді » тарішення 48 (позачергової)сесії 6 скликання Глобинської міської ради  від 15.01.2015  №10  «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців по Глобинській міській раді ».

4. Виконкому Глобинської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку (КучугураЗ.І.)


Міський голова                                 Джусь С.В.Додаток

до рішення 4 сесії Глобинської міської ради   1 скликання від  12січня 2016 року №8Ставки єдиного податку


1. І група - для фізичних осіб – підприємців, які:

-   не використовують працю найманих осіб;

-   здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках,

та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню;

-   обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 грн.


№ п/п

Код КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно до КВЕД - 2010

Ставка податку у відсотках (%),  від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податковог) року

від 1 до 10 відсотків

 1. 1.

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

10

 1. 2.

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10

 1. 3.

81.30

Надання ландшафтних послуг

10

 1. 4.

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10

 1. 5.

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10

 1. 6.

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10

 1. 7.

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10

 1. 8.

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10

 1. 9.

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10

 1. 10.

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10

 1. 11.

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10

 1. 12.

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10

 1. 13.

14.14

Виробництво спіднього одягу

10

 1. 14.

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10

 1. 15.

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10

 1. 16.

15.20

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів

10

 1. 17.

15.20

Виробництво взуття

10

 1. 18.

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

10

 1. 19.

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

10

 1. 20.

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10

 1. 21.

31.0

Виробництво меблів

10

 1. 22.

33.19

Реставрація інших старовинних музичних інструментів

10

 1. 23.

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

 1. 24.

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

10

 1. 25.

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

 1. 26.

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10

 1. 27.

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10

 1. 28.

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

 1. 29.

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

 1. 30.

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10

 1. 31.

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

 1. 32.

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10

 1. 33.

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10

 1. 34.

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

 1. 35.

81.21

Загальне прибирання будинків

10

 1. 36.

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10

 1. 37.

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10

 1. 38.

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

 1. 39.

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10

 1. 40.

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10

 1. 41.

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

 1. 42.

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10

 1. 43.

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10


2.ІІ група - для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства,за умови, що протягом року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн.№ п/п

Код КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно до КВЕД - 2010

Ставка податку у відсотках (%),  від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

від 2 до 20 відсотків

 1. 1.

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

20

 1. 2.

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

20

 1. 3.

01.28

Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур

20

 1. 4.

01.63

Післяурожайна діяльність

20

 1. 5.

01.64

Оброблення насіння для відтворення

20

 1. 6.

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

20

 1. 7.

01.30

Відтворення рослин

20

 1. 8.

01.21

01.24

Вирощування винограду

Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів

20

 1. 9.

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

20

 1. 10.

01.4

Тваринництво

20

 1. 11.

01.50

Змішане сільське господарство

20

 1. 12.

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10

 1. 13.

81.30

Надання ландшафтних послуг

10

 1. 14.

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10

 1. 15.

02

Лісове господарство та лісозаготівлі

20

 1. 16.

03

Рибне господарство

10

 1. 17.

10

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

20

 1. 18.

10

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

20

 1. 19.

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

20

 1. 20.

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів

20

 1. 21.

10.9

Виробництво готових кормів для тварин

20

 1. 22.

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

20

 1. 23.

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10

 1. 24.

10.73

Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів

10

 1. 25.

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

20

 1. 26.

13.09

Виробництво інших текстильних виробів

20

 1. 27.

14.3

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу

20

 1. 28.

14

Виробництво одягу

20

 1. 29.

15.11

Дублення  шкур та оздоблення шкіри,вичинка та фарбування хутра

20

 1. 30.

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

20

 1. 31.

58

Видавнича діяльність

20

 1. 32.

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

20

 1. 33.

22.11

22.19

22.21

22.23

22.29

виробництво гумових шин,покришок і камер;відтворення протектора гумових шин і покришок

виробництво інших гумових виробів

виробництво плит,листів,труб і профілів із пластмас

Виробництво будівельних виробів із пластмас

виробництво інших виробів із пластмас

20

 1. 34.

23.12

Формування й оброблення листового скла, виробництво  скла,

скловолокна,скляних виробів,керамічних плиток і плит,цегли,черепиці та ін.буд.виробів,керамічних виробів,виробів із бетону,гіпсу,цементу,різання,оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю,неметалевих мінеральних виробів

20

 1. 35.

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

20

 1. 36.

33.1

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

20

 1. 37.

28

Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.

20

 1. 38.

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

20

 1. 39.

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

20

 1. 40.

32.50

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

20

 1. 41.

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання

20

 1. 42.

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й контрольно-вимірювальних приладів

20

 1. 43.

31.0

Виробництво меблів

20

 1. 44.

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів

20

 1. 45.

32.91

Виробництво мітел і щіток

10

 1. 46.

32.99

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

20

 1. 47.

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

20

 1. 48.

36.00

Забір, очищення  та постачання води

20

 1. 49.

41

42

43

Будівництво

20

 1. 50.

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

20

 1. 51.

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

20

 1. 52.

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

20

 1. 53.

46

Діяльність посередників та оптова торгівля (крім підакцизних товарів)

20

 1. 54.

47

Роздрібна торгівля (крім тютюнових та алкогольних напоїв)

20

 1. 55.

47.30

Роздрібна торгівля пальним

20

 1. 56.

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

 1. 57.

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

20

 1. 58.

95.25

Ремонт годинників

10

 1. 59.

95.25

Ремонт  ювелірних виробів

20

 1. 60.

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

20

 1. 61.

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

20

 1. 62.

55.20

55.30

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання,надання місць кемпінгами та стоянками

20

 1. 63.

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

20

 1. 64.

56.30

Обслуговування напоями

20

 1. 65.

56.21

56.29

Постачання готових страв

20

 1. 66.

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

20

 1. 67.

49.32

Надання послуг таксі

20

 1. 68.

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

10

 1. 69.

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

20

 1. 70.

52.24

Транспортне оброблення вантажів

20

 1. 71.

52.10

Складське господарство

20

 1. 72.

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

20

 1. 73.

79.11

Діяльність туристичних агентств

20

 1. 74.

52.29

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

20

 1. 75.

66.21

Оцінювання ризиків та завданої шкоди

20

 1. 76.

41.10

Організація будівництва будівель

20

 1. 77.

68.20

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевищує 0,2 га, житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300 кв.метрів)

10

 1. 78.

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

10

 1. 79.

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

10

 1. 80.

77.3

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів

10

 1. 81.

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

 1. 82.

62.0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

20

 1. 83.

69.10

Діяльність у сфері права (виключно тільки для СГД в яких  місце провадження діяльності – територія Глобинської міської ради

10

 1. 84.

69.10

Діяльність у сфері права

20

 1. 85.

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку(крім діяльності аудиту); консультування з питань оподаткування

20

 1. 86.

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

10

 1. 87.

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

20

 1. 88.

71.11

Діяльність у сфері архітектури

20

 1. 89.

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

20

 1. 90.

73.1

Рекламна діяльність

20

 1. 91.

78

Діяльність із працевлаштування

20

 1. 92.

80

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

20

 1. 93.

81.2

Діяльність із прибирання

10

 1. 94.

74.20

Діяльність у сфері фотографії

20

 1. 95.

82.92

Пакування

10

 1. 96.

74.30

Надання послуг перекладу

10

 1. 97.

63.9

Надання інших інформаційних послуг

20

 1. 98.

85.5

Інші види освіти

10

 1. 99.

86.21

Загальна медична практика

20

 1. 100.

86.23

Стоматологічна практика

20

 1. 101.

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

10

 1. 102.

75.00

Ветеринарна діяльність

10

 1. 103.

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

10

 1. 104.

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

10

 1. 105.

81.2

Діяльність із прибирання

10

 1. 106.

90.0

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

5

 1. 107.

93.1

Діяльність у сфері спорту

5

 1. 108.

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

5

 1. 109.

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

10

 1. 110.

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

20

 1. 111.

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

20

 1. 112.

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

5

 1. 113.

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

20

 1. 114.

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

20

Секретар міської ради                                Лазаренко С.В.
ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я


12січня 2016 року№ 9

Про затвердження Положення про

туристичний    збір   на    території

Глобинської міської ради


На підставі статті 268 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року,  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році » № 909-VШ від 24.12.2015 року, враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії   з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку міської ради, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Глобинська міська рада  в и р і ш и л а:


1.Затвердити Положення про туристичний збір на території Глобинської міської ради (додається).


2. Дане рішення  чинне  з 01.01.2016 року.


3. Рішення 48 (позачергової) сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 15.01.2015 року № 11 «Про затвердження Положення про туристичний збір на території Глобинської міської ради» та рішення 54 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 24.06.2015 року № 351 «Про затвердження Положення про туристичний збір на території Глобинської міської ради»  вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2016 року.


4. Виконкому Глобинської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку (Кучугура З.І.)

Міський голова                             Джусь С.В.Додаток

до рішення 4 сесії Глобинської міської ради  1 скликання від 12січня  2016 року № 9

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про туристичний збір


Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про туристичний  збір (далі – Положення) розроблено на основі статті 268 Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010року,

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році » № 909-VШ від 24.12.2015 року.

1.2  Туристичний збір - це місцевий збір,  кошти від  якого зараховуються до бюджету Глобинської міської ради.

1.3. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Глобинської об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.


Розділ  2. Платники збору

2.1. Платниками  збору є громадяни України,  іноземці,  а також  особи  без  громадянства,  які  прибувають   на   територію адміністративно-територіальної   одиниці,   на  якій  діє  рішення Глобинської міської ради про встановлення туристичного збору, та  отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання

(ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно  проживають,  у  тому  числі  на умовах договорів найму у селі або місті Глобинської міської ради, якою встановлено  такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди,   діти-інваліди   та   особи,  що  супроводжують інвалідів  I  групи  або   дітей-інвалідів   (не   більше   одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС;

д) особи,  які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

е) діти віком до 18 років;

є)дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

Розділ 3. Ставка збору

3.1. Ставка встановлюється  у  розмірі   1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4.1 цього Положення


Розділ 4. База справляння збору

4.1. Базою   справляння   є   вартість   усього   періодупроживання (ночівлі) в місцях,  визначених пунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До  вартості  проживання  не  включаються витрати на харчування чи побутові  послуги  (прання,  чистка,  лагодження  та прасування   одягу,   взуття   чи   білизни),  телефонні рахунки, оформлення  закордонних  паспортів,  дозволів  на   в'їзд   (віз),обов'язкове страхування,  витрати на усний та письмовий переклади,інші  документально  оформлені  витрати,  пов'язані  з   правилами в'їзду.


Розділ 5. Податкові агенти

5.1. Згідно  з  рішенням Глобинської міської ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів,  кемпінгів,  мотелів, гуртожитків для    приїжджих    та    іншими    закладами   готельного   типу,санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями,  які  направляють неорганізованих   осіб  на  поселення  у  будинки  (квартири),  щоналежать  фізичним  особам  на  праві  власності  або   на   праві користування за договором найму;

в) юридичними  особами  або фізичними особами підприємцями,які уповноважуються   міською   радою справляти збір на умовах договору, укладеного з мыською  радою.


Розділ  6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові  агенти  справляють  збір  під час надання послуг,  пов'язаних  з  тимчасовим   проживанням   (ночівлею),   і зазначають   суму   сплаченого  збору  окремим  рядком  у  рахунку (квитанції) на проживання.


Розділ 7. Порядок сплати збору

7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

7.2. Податковий  агент,  який  має  підрозділ без статусу юридичної  особи,  що  надає  послуги  з  тимчасового   проживання (ночівлі)  не  за  місцем  реєстрації  такого  податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як  податкового  агентатуристичного   збору  у контролюючому   органі    за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному кварталу.


Секретар міської ради                                    ЛазаренкоС.В.

ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я


12січня 2016 року№ 10


Про затвердження Положення  про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки   на території Глобинської міської ради


У відповідності до статті 266,статті 14 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, Закону України“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких  законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році  № 909- VІІІ від 24.12.2015року,враховуючи пропозиції спільної депутатської комісії, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Глобинська міська рада в и р і ш и л а :


1.Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Глобинської міської ради (додається).


2. Дане рішення чинне з 01.01.2016 року.


3. Виконкому Глобинської міської ради забезпечити оприлюднення Положення про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської радив засобах масової інформації.


3. Рішення 49 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 29.01.2015 року № 47 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради» та рішення 54 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 24.06.2015 року № 354 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради» вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2016 року.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку (Кучугура З.І.)
Міський голова                                Джусь С.В.

Додаток

до рішення 4 сесії Глобинської міської ради   1 скликання від  12 січня 2016 року №10П О Л О Ж Е Н Н Я

Про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території Глобинської міської ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про податок  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глобинської міської ради (далі – Положення) розроблено на основі  Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року та Закону України  “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких  законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” № 909- VІІІ від 24.12.2015року.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Глобинської об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Розділ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ 3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням виконкому Глобинської міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.


Розділ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Розділ 5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 
60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх 
кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

5.2. База оподаткування об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для господарських (присадибних) будівель - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, а також для гаражів, сараїв, погребів поза межами присадибних ділянок - на 100 кв. метрів.


Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.3. Встановлюються пільги з податку, що сплачується на території громади, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

5.4.  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до цього підпункту.

Розділ 6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням Глобинської міської ради в залежності від  типів таких об’єктів нерухомості у розмірі відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.


Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

№ п/п

Об’єкт нерухомості

Ставка,

(%)


1. Об’єкт житлової нерухомості,в тому числі його частка(крім об'єктів визначених п.2 ч.2 ст. 266 ПКУкраїни)

1.1.

Житловий будинок

0,1

1.2.

Прибудова до житлового будинку

0,1

1.3.

Квартира

0,1

1.4.

Котедж

0,1

1.5.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,1

1.6.

Садовий будинок

0,1

1.7.

Дачний будинок

0,1


2. Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду(крім об'єктів визначених п.2 ч.2 ст. 266 ПКУ)

2.1.Будівлі готельні:

2.1.1.

-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати,

0,5

2.1.2.

- ресторани та бари,

1

2.1.3.

-туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку,

0,25


2.1.4.

- підвальні  та технічні приміщення

0,1

2.2.Будівлі офісні:

2.2.1.

- будівлі фінансового обслуговування

1

2.2.2.

- адміністративно-побутові будівлі,

0,5

2.2.3.

- будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5


- підвальні та технічні приміщення

0,1

2.3.Будівлі торговельні:

2.3.1.

- торгові центри, універмаги, магазини в місті Глобине

0,5

2.3.2.

- торгові центри, універмаги, магазини в селах міської ради

0,25

2.3.3.

- криті ринки, павільйони та зали для ярмарків,

0,5

2.3.4.

- станції технічного обслуговування автомобілів, автомийки

0,5

2.3.5.

- їдальні, кафе, закусочні,

0,5

2.3.6.

- бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування,

0,25

2.3.7.

- будівлі підприємств побутового обслуговування

0,5

2.3.8.

- будівлі підприємств житлово-комунального господарства

0.01

2.3.9.

- підвальні та технічні приміщення

0,1

2.4.

Гаражі:

- гаражі (наземні й підземні),

- криті автомобільні стоянки

0,25

2.5.

Будівлі промислові та склади

0,25

2.6.

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1

2.7.

Господарські (присадибні) будівлі

- допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,05

2.8.

Будівлі та споруди  АЗС

1

2.9.

Інші будівлі нежитлової нерухомості.

0,1

Розділ 7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті ПКУкраїни та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті ПКУкраїни та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті ПКУкраїни та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б і в цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)


Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 ПКУкраїни, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

-        об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-        розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

-        права на користування пільгою із сплати податку;

-        розміру ставки податку;

-        нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника  за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ 10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.


Розділ 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар міської ради                                Лазаренко С.В.
ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я


12січня 2016 року№ 11

Про встановлення ставки податку на майно (в частині транспортного податку) на території Глобинської міської ради


На підставі Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, п.267.2, п.267.4 статті 267 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VШ від 24.12.2015 року, враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії   з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку міської ради, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Глобинська міська рада  в и р і ш и л а:


1.Встановити ставку податку на майно (в частині транспортного податку) у розмірі 25000 гривень на календарний рік за один легковий автомобіль,  з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

2. Вказаний податок вноситься за місцем реєстрації автомобіля – до бюджету Глобинської міської ради та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Глобинської об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.


3. Дане рішення є чинним з 01.01.2016 року.


4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 48 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 15.01.2015р. №8 "Про встановлення ставки податку на майно (в частині транспортного податку) на території Глобинської міської ради"  та рішення 54 сесії Глобинської міської ради 6 скликання від 24.06.2015р. № 350 "Про встановлення ставки податку на майно (в частині транспортного податку) на території Глобинської міської ради" " з 01.01.2016р.


5. Виконкому Глобинської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.


6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціального розвитку (Кучугура З.І.)


Міський голова                     Джусь С.В. 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада